Je bent in contact gekomen met een potentiële klant. Het eerste gevoel is goed, maar op tijd betaald krijgen is een voorwaarde voor zakendoen. Je besluit dus om een kredietrapport op te vragen. Na ontvangst vraag je jezelf af wat er nou eigenlijk staat. Wat zeggen al die cijfers? Hoe moet ik de gegevens beoordelen?

Met de tips die je in dit artikel leest wordt ook jij een expert in het lezen van kredietrapporten. Je neemt beslissingen die bij jouw bedrijfsstrategie passen en voorkomt betalingsachterstand of non-betaling.

Om het je zo eenvoudig mogelijk te maken, is het artikel net zo opgebouwd als een kredietrapport. Je kan het rapport dus stap voor stap doornemen. Na een aantal rapporten zul je zien dat je dit artikel niet eens meer nodig hebt!

Voordat je een kredietrapport opvraagt

Je kunt de eerste screening al doen op de tenaamstelling van een onderneming. Is de naam logisch? Zit er mogelijk een verhaal achter? Waarom heet een bedrijf bijvoorbeeld ‘Janssen Gereedschappen’, terwijl je een opdracht krijgt voor het leveren van 50 tafels?

Als je een naam niet begrijpt, vraag dan uit belangstelling waar deze vandaan komt. Een goed verhaal achter een bedrijfsnaam zegt toch iets over een ondernemer!

Check bovendien of de naam in het kredietinformatierapport overeen komt met het bedrijf met wie je zaken doet. Sommige bedrijven staan bij je bekend onder een andere naam. Vaak zijn dit handelsnamen. Kijk of je de handelsnaam in het kredietrapport terug kunt vinden. Lukt dit niet? Neem dan contact op met je potentiële klant of leverancier en vraag om een verklaring.

De bedrijfssamenvatting

In de bedrijfssamenvatting van een kredietrapport kun je de volgende onderdelen vinden:

 • Naam onderneming
 • Land
 • Belangrijkste activiteitscode*
 • Status onderneming
 • Kredietlimiet
 • Kredietscore**
 • Score omschrijving**
 • Ondernemingsnummer
 • Nummer
 • Belangrijkste activiteitsbeschrijving*
 • Meest recente omzet
 • Meest recente eigen vermogen
 • Waardering indicator**
 • Winst voor belasting

* De belangrijkste activiteitscode bepaalt de belangrijkste activiteitsbeschrijving

** De kredietscore bepaalt de score omschrijving en de waardering indicator (het verkeerslicht)

Naam onderneming

Bedenk zoals eerder vermeld of de bedrijfsnaam logisch is. Vraag eventueel naar de betekenis van een naam als je twijfelt. Kijk ook nog even na of de partij met wie je zaken doet overeen komt met de naam op het kredietrapport. Soms is het als handelsnaam terug te vinden. Contacteer je potentiële klant of leverancier als dit niet het geval is.

Land

In welk land is het bedrijf gevestigd? Wees voorzichtiger met bedrijven in het buiteland.

Belangrijkste activiteitscode en belangrijkste activiteitsomschrijving

Als een bedrijf zich inschrijft bij het Handelsregister krijgt het een SBI-code. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en is in 2008 opgesteld door het CBS. De belangrijkste activiteitscode en activiteitsomschrijving zijn feitelijk de belangrijkste SBI-code van de onderneming.

Het geeft aan in welke markt jouw potentiële klant of leverancier hoofdzakelijk actief is. Vraag jezelf af of hetgeen je wenst te leveren of wenst te ontvangen aansluit op deze activiteit. Een simpel voorbeeld: ‘Waarom moet ik groentezanden leveren aan een garagebedrijf?’.

Vind je het niet logisch? Kijk dan nog even naar het onderdeel ‘activiteiten’ van het kredietrapport. Mogelijk staan hier nog extra activiteiten vermeld, waarvan er één wel goed goed aansluit.

Bedenk ook even of de hoofdactiviteit onder invloed is van de seizoenen. Liquiditeit kan bij bedrijven van tijd tot tijd verschillen. Zo hebben sommige bedrijven aan het begin van het seizoen veel kosten en verdienen aan het eind van het jaar pas hun geld terug.

Andere bedrijven lopen risico door mogelijke tegenvallers. Kan een boer na een slechte oogst jou ook nog betalen? Wat als er door slecht weer veel minder mensen op het terras van jouw klant zitten? Hoe zeker ben jij dan nog van betaling?

Tot slot zou je kort kunnen kijken of de sector onder invloed kan staan van grote veranderingen in de toekomst. Denk hierbij aan maatregelen van de Overheid (wetswijzigingen) of gevolgen van technologische ontwikkelingen. Vraag als dit het geval is of jouw potentiële klant of leverancier hierin mee wil en kan gaan.

Kortom: wees alert en gebruik je gezonde verstand. Laat het kredietrapport continu bewaken en houd regelmatig contact met je afnemer als facturen openstaan.

Status onderneming

Is de onderneming actief of niet? Met een inactieve onderneming kan je natuurlijk geen zaken doen.

Kredietlimiet

Neem het kredietlimiet niet klakkeloos over. Kijk feitelijk naar wat jij nodig hebt. Kloppen de verhoudingen met het krediet dat jij wilt verstrekken? Houd in je achterhoofd of er in de toekomst meer opdrachten volgen. Past de geadviseerde kredietlimiet dan nog steeds?

Als het kredietlimiet te laag is, doe je er goed aan om andere betaalafspraken te maken of extra informatie in te winnen. Zo minimaliseer je jouw bedrijfsrisico.

Kredietscore, score omschrijving en waardering indicator

De kredietlimiet en kredietscore ontstaan uit data elementen van een kredietrapport die afzonderlijk, maar ook in samenhang met elkaar worden gewogen. De score omschrijving en waardering indicator zijn gekoppeld aan de kredietscore. In het overzicht hieronder vind je opeenvolgend de kredietscore, score omschrijving en waardering indicator.

 • Kredietscore A = zeer goede kredietwaardigheid (groen licht)
 • Kredietscore B = goede kredietwaardigheid (groen licht)
 • Kredietscore C = kredietwaardig (groen licht)
 • Kredietscore D = voorzichtig (oranje licht)
 • Kredietscore E = geen score (rood licht)

Vaar niet blind op deze uitkomsten. Stel jezelf deze vraag: ‘Hoeveel bedrijfsrisico kan of wil ik lopen?’. Beoordeel vervolgens of de hoogte van het kredietlimiet en de kredietscore op dit risico aansluiten. Wat betekent het voor jou als de opdrachtgever te laat of zelfs niet betaalt?

Denk ook na over het volgende: ‘Ben je op de hoogte van andere leveranciers van jouw potentiële klant?’. Als je vrij weinig hierover weet, is het kredietlimiet of de kredietscore niet zo relevant. Je weet immers niet met hoeveel anderen je het geld moet delen!

Meest recente omzet

Dit is de omzet van het lopende boekjaar.

Meest recente eigen vermogen

Dit is het eigen vermogen van het lopende boekjaar.

Winst voor belasting

Dit is de winst van het lopende boekjaar.

Activiteiten

Zie hiervoor het kopje in de samenvatting.

Basisinformatie

Naam onderneming

Zie hiervoor het kopje in de samenvatting.

Ondernemingsnummer, datum van registratie onderneming en startdatum van de werkzaamheden

Het ondernemingsnummer is het nummer wat door de Kamer van Koophandel is toegekend aan de onderneming. De datum van registratie vertelt wanneer de onderneming is opgericht.

Kijk of de oprichtingsdatum ook de daadwerkelijke startdatum is van het bedrijf. Het kan zijn dat de onderneming jarenlang geen activiteiten heeft uitgevoerd of dat de directeur besloten heeft om een bestaande ‘lege B.V.’ op te kopen.

Als de oprichtingsdatum kort in het verleden ligt, dan is het hoeveelheid beschikbare informatie vaak beperkt. Een bedrijfsgeschiedenis en financiële geschiedenis zijn dan over het algemeen niet bekend. Let in dat geval op de volgende zaken in een kredietrapport:

 • Is er iets bekend over het arbeidsverleden en achtergrond van de eigenaar / directeur? Is hij of zij bijvoorbeeld betrokken geweest bij een faillissement, inbraak of fraude?
 • Is de eigenaar / directeur ook geregistreerd als directeur of commissaris bij andere bedrijven? Indien ja, hoe staan deze bedrijven ervoor? Welke activiteiten ontplooien deze bedrijven en liggen die in één lijn met het bedrijf waarmee jij zaken gaat doen?
 • Komt de eigenaar / directeur uit de branche?
 • Is de nieuwe onderneming gelieerd aan een andere organisatie? Zo ja, wat is de kredietwaardigheid van deze organisatie en is die organisatie bereid om garant te staan?
 • In welke branche is de nieuwe onderneming actief? Kijk of je via een brancheorganisatie feiten kunt achterhalen over deze branche.

Tip: bezoek een starter en vraag naar zijn of haar ondernemingsplan en openingsbalans. Ook de liquiditeitsprognose en of er een bankkrediet is verstrekt zijn nuttige zaken om te achterhalen.

Contactadres

Komt het adres overeen met wat jij doorgekregen hebt? Zegt het je niets? Kijk dan verder in het kredietrapport of je het adres kunt vinden bij nevenvestigingen of een zuster- of moedermaatschappij. Soms staat een bedrijf geregistreerd op het privé-adres van de eigenaar. Het kan ook een afleveradres zijn. Probeer in ieder geval te achterhalen hoe het zit!

In een kredietrapport zijn naast het huidige adres ook oude adressen opgenomen. Hier kan je achterhalen of een bedrijf groeit of juist krimpt. Daarnaast kan je opzoeken of het onroerend goed in eigendom van de organisatie is of gehuurd wordt.

Bij twijfel in het verstrekken van een krediet kan je, indien van toepassing, het onroerend goed als onderpand opnemen in de onderhandelingen. Lukt het niet in de onderhandelingen en gaat er toch wat mis? Dan weet je in ieder geval dat er verhaalmogelijkheden zijn.

Als een bedrijf aan de andere kant van Nederland of zelfs in het buitenland jou benadert om zaken te doen, moet je een verklaring zoeken. Als het kredietrapport een negatieve score geeft, raad ik aan om geen zaken te doen op rekening. Ook moet je overwegen of je wel kunt voldoen aan de levertijden en of je klachten snel genoeg af kunt handelen.

Geregistreerde bedrijfsnaam en land

Zie hiervoor het kopje in de samenvatting.

Rechtsvorm

De rechtsvorm is belangrijk op het gebied van aansprakelijkheid. Als er iets mis gaat, moet je weten of en waar je verhaal kunt halen en of en wie je aansprakelijk kunt stellen. Hieronder kun je beknopte informatie vinden voor de rechtsvormen eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof) en een besloten vennootschap (bv).

 • Bij een eenmanszaak of vof is de eigenaar en elke vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van hun onderneming. Er kan aanspraak gemaakt worden op hun privévermogen. Bij twijfel kun je een huis, voertuigen, boot etc. als onderpand instellen.
 • Bij een bv is de directeur niet hoofdelijk aansprakelijk, mits er geen sprake is van aantoonbare mismanagement. Er is een juridische scheiding tussen zakelijk en privévermogen. Je moet dus vooral kijken naar de bezittingen en het eigen vermogen van het bedrijf waarmee je zaken wilt doen.

Let op: bij een commanditaire vennootschap met als beherend vennoot een Engelse rechtspersoon geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk (oftewel een zogenaamde ltd). Een ltd hoeft niet notarieel te worden opgericht, er is geen verplichte kapitaaleis en de bestuurder is niet hoofdelijk aansprakelijk.

Statutaire wijzigingen, zoals een aandelenverkoop, kunnen via een onderhandse akte worden doorgevoerd. Aandelen kunnen dus anoniem gehouden worden. Hierdoor weet je niet altijd met wie je daadwerkelijk zaken doet!

Contact telefoonnummer

Kijk of het telefoonnummer overeenkomt met het nummer dat jij kent. Vraag dit na als je het nummer op het kredietrapport niet kunt achterhalen.

Kredietscore

Zie hiervoor het kopje in de samenvatting.

Overige adressen

Zie hiervoor het kopje in de samenvatting.

Huidige directeuren / leidinggevenden

Hier kun je informatie vinden over de directie van de onderneming. Kijk of er recentelijk een wisseling plaats heeft gevonden. Ook zou je achtergrondinformatie van de directie op kunnen zoeken. Waar hebben ze vroeger gewerkt? Zijn ze ooit betrokken geweest bij een faillissement? Komt de directie uit de branche? Is de directie ook bestuurder bij andere bedrijven?

Vergeet niet te kijken naar de tekenbevoegdheid. Het is handig om te weten of degene die jouw contract gaat tekenen ook wel voor dit bedrag tekenbevoegd is. Is de directie alleen of gezamenlijk bevoegd?

Eigendomsstructuur

Als je zaken doet met een bv, is het slim om te bekijken wie de aandelen bezit. Is dit een privé persoon of een rechtspersoon? Als een rechtspersoon meer dan 50% aandelen bezit, is er sprake van een moedermaatschappij met een meerderheidsbelang. Kijk dan wie de aandelen in de moedermaatschappij bezit en hoe de structuur verder is opgebouwd.

Zijn er dochter- of zustermaatschappijen? Of nevenvestigingen? Kijk dan naar de kredietwaardigheid van alle bv’s in de structuur. Je kunt ook kijken of er de laatste tijd bv’s gesloten of afgestoten zijn.

Let op: Als er een 403 verklaring afgegeven is, hoeft een tot een groep behorende rechtspersoon geen jaarrekening in te dienen (naar artikel 2:304 BW). De moedervennootschap verklaart zicht hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van haar dochter. Je kunt de verklaring bij de Kamer van Koophandel vinden. In deze verklaring staat opgenomen welke schulden het moederbedrijf wel of niet dekt.

Werknemersinformatie

Ondernemers doen soms alsof hun bedrijf groter is dan in werkelijkheid. Kijk of het aantal werkzame personen op het kredietrapport overeen komt met het aantal werknemers wat je van jouw klant of leverancier doorgekregen hebt. Ook kan je een kijkje nemen op de website of LinkedIn bedrijfspagina.

Je kunt het aantal medewerkers over de afgelopen 5 jaar zien. Is het aantal werknemers aan het toe- of juist afnemen? Is er op een specifiek moment een forse stijging of daling? Vraag het na als je iets opvallends ziet.

Jaarrekening

In een balans staat weergegeven hoe een organisatie het afgelopen jaar met haar geld is omgegaan. Zijn er drie balansen inclusief winst- en verliesrekening in het kredietrapport opgenomen? Dan kan je kijken naar trends. Hieronder enkele voorbeelden:

 • De stand van debiteuren, voorraden en liquide middelen (vlottende activa) in verhouding tot de crediteuren (kortlopende schulden). Zijn de kortlopende schulden hoger dan de vlottende activa? Dan is de liquiditeit ontoereikend.
 • Het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal. Dit zou minimaal 33% moeten zijn.
 • Derde voorbeeld invullen

Soms wordt de winst doorgesluisd naar de moedermaatschappij. Dit is niet zozeer dubieus. Sommige bedrijven doen dit bewust om hun risico's te beperken. Als je in zo'n geval meer zekerheid zoekt, kun je vragen of ook de moedermaatschappij mee kan tekenen. Zo zijn zij ook aansprakelijk voor het nakomen van verplichtingen.

Een bv is verplicht om haar jaarcijfers te deponeren. Als uit het kredietrapport blijft dat dit al enkele jaren niet gedaan is, dan kan je maar beter voorzichtig zijn. Stel hierover vragen aan de directie van het bedrijf.

Let op: jaarcijfers zeggen niet alles! Allereerst krijg je enkel een inkijk in het verleden. Je weet nooit precies de huidige stand van zaken. De bezittingen en schulden kunnen in korte tijd flink veranderen. Houd hier dus rekening mee! Ook kunnen cijfers als je verder gaat kijken niet veelzeggend zijn. Achter een positief debiteurencijfer kan een enorm risicovolle debiteurenportefeuille schuilen. Staar je dus niet blind op de jaarcijfers.

Sectorvergelijking

Met de sectorvergelijking kun je zien hoe het bedrijf met wie je zaken wilt doen ervoor staat ten opzichte van branchegenoten.

Betalingsverwachting

Als er genoeg informatie over jouw klant of leverancier bekend is, kun je hier inzicht krijgen in het betalingsgedrag van het bedrijf. Je ziet hoe snel ze gemiddeld betalen en kunt dit vergelijken met branchegenoten.

Betaalt het bedrijf aan de late kant? Als jij veel moet voorfinancieren kan dit vervelend zijn. Je zou kunnen nadenken over alternatieve betaalregelingen (bijvoorbeeld een aanbetaling of een percentage korting als ze binnen X-dagen betalen).

Beschrijving score

Hier kun je enkele belangrijke score-elementen uit het kredietrapport bekijken.

Negatieve informatie

Als de organisatie betrokken is geweest bij fraudefaillissementsurseance  etc. of er is brand geweest dan wordt dat in deze rubriek weergegeven.

Over de auteur

tjaart burema

Tjaart Burema

Oprichter van Aertery.

tburema@aertery.com
+31 (0)88 100 1600
+31 (0)6 52 65 78 91

Deel dit artikel!

Laat hier een reactie achter

Reacties